Massage

Orsaken till muskelspänningar är många. Vi rör oss för mycket eller för lite,  vi har stress och ångest, dåliga kroppshållningar och arbetsställningar. Musklerna blir stela eller värker.

Många är spända för att de har ont, men ännu fler har ont för att de är spända. All onödig muskelspänning stjäl energi, och vi blir trötta och orkar ingenting.

Massage ökar genomströmningen i muskler, blod och lymfkärl, vilket medför utrensning av slaggprodukter, lindring av smärta, ökad smidighet, bättre sömn och ökad koncentrationsförmåga. Det är därför en stor fördel för alla människor att få en massagebehandling då och då.

Jag arbetar både med en djupgående massage, och en avslappningsmassage. Du väljer vad du vill ha, när du kommer till mig.